Het gild of broederschap van St Jan zoals de officiële naam luidt bestaat al meer dan 550 jaar en heeft ten doel:

  1. Het in stand houden van goederen, rechten en gebruiken van de vereniging
  2. Het in stand houden van de schutterij
  3. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Het houden van het gildefeest “Pinksterbier”
  • Het organiseren van kermissen en schuttersfeesten
  • Het exploiteren van het Gildehuis en andere onroerende goederen