Vanuit het Gilde Bestuur Chiel Berndsen info@sintjansgilde.nl
Voorzitter Rene Derksen
Secretaris Richard Jansen schutterij.sintjansgilde@gmail.com
Commandant Rene Derksen
2de Commandant Vacant
Lid Daan van Bindsbergen
Lid Jeroen Gepkens