Reglementen Vogelschieten voor heren

Voor deelname aan het VOGELSCHIETEN moet men in het bezit zijn van een geldige donateurskaart van de schutterij en dient men een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Tijdens Kermis

Opgeven voor deelname: Zaterdagavond tijdens kaartverkoop en op Maandag tot 12.00 uur.
Aanvang schieten: 12.30 uur.

Tijdens Schuttersfeest

Opgeven voor deelname: Zondag tot 12.30 uur.
Aanvang schieten: 13.00 uur.

Deelname schieten op ONDERDELEN vanaf 16 jaar.
Deelname schieten op ROMP vanaf 18 jaar.

Opgeven in groepen van minimaal 10 personen. Kosten € 5,= per persoon. Deze personen verplichten zich aan de koningstafel deel te nemen.

Voorwaarden om als inwoner van Beek koning te worden:
· Men moet 18 jaar of ouder zijn.

Voorwaarden om als niet inwoner van Beek koning te worden:
· Men moet 18 jaar of ouder zijn.
· In de afgelopen 5 jaren dient men tenminste in 3 jaren aan het koningschieten te hebben deelgenomen;
· Men dient een afhaaladres in Beek of Loerbeek te hebben. Dit mag geen horecagelegenheid zijn.

Overige reglementen:
1. Bij het schieten op de vogel zal iedere schutter zijn nummer loten. Op de onderdelen van de vogel mag een beurt voorbij worden gegaan. Laat men zijn beurt bij het schieten op de romp voorbij gaan dan volgt diskwalificatie.

2. Elke aanvang zal door of namens het bestuur eenmaal bekend worden gemaakt.

3. De koning moet een koningin kiezen. (De koningin dient iemand van het vrouwelijke geslacht te zijn)

4. Het koningspaar dient steeds in gepaste kleding (te beoordelen door het bestuur van het St. Jansgilde) aanwezig te zijn en verplicht zich op verzoek van het bestuur aan alle optochten deel te nemen.

5. De koningsketen alsmede het koninginnekroontje en staf moeten na de kermis bij het bestuur worden ingeleverd.

6. Het afhalen van het koningspaar zal geschieden vanaf het koningshuis.

7. Zonder toestemming van het bestuur mag het koningspaar met ambtsketen niet vertoeven in andere gelegenheden dan het Gildehuis

8. Na de installatie behoeft het Gildebestuur niet aan de koningstafel deel te nemen.